Geodezija

Geodetske usluge –  Podgorica Crna Gora

DING DOO je zastupljena u oblastima izrade tehničke dokumentacije, izvođenja geodetskih  radova, vršenja stručnog nadzora, konsaltinga.

Možemo da se pohvalimo raznovrsnošću oblasti u kojima smo zastupljeni:

 • izrada geodetskih podloga za potrebe projektovanja niskogradnje
 1. magistralnih puteva
 2. gradskih saobraćajnica
 3. lokalnih puteva
 4.  hidrotehničkih instalacija…
 • izrada gedetskih podloga za potrebe projektovanja visokogradnje
 1. stambeni objekti,
 2. poslovni objekti, hale….
 3. Individualno-stambeni objekti…
 • Izrada operativnih poligona
 • Izrada elaborata originalnih terenskih podataka
 • Izrada projekata izvedenih stanja
 • Geodetsko – katastarski poslovi
 1. Upis objekata u katastar nepokretnosti
 2. Etažna razrada objekata
 3. Parcelacije
 4. Parcelacije po DUP-u
 5. Omeđavanja parcela

Licence geodetski dio

Posjedujemo licence potrebne za vršenje poslova u okviru djelatnosti kojima se bavimo izdate od strane nadležnih organa – Ministarstva održivog razvoja i turizma (inženjerske komore) kao i Uprave za nekretnine koja izdaje licence potrebne za vršenje geodetsko – katastarskih poslova