Reference

Stručni nadzor

 

2016 GODINA

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji trafostanice i parking prostora za Centar za posjetioce u NP Vranjina, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Žabljak, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Plužine, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Šavnik, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Plav, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Rožaje, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva, mostova i propusta u opštini Danilovgrad, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Andrijevica mjesto Prljanije, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 

2017 GODINA

 

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Podgorica mjesto Golubovci, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Kolašin, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Mojkovac, , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Bijelo Polje, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji i rekonstrukciji hidrotehničkog tunela Mojdež u herceg Novom, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Žabljak lokacija Durmitorski prsten, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izvođenju regionalnog vodovoda u Andrijevici Mjesto Krkor, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na u toku izvođenja saobraćajnice (Jezerska ulica) u opštini Plav, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane mjesto Rujište, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane mjesto Petnjica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji i rekonstrukciji regionalnog puta u Bijelom Polju, mjesto Ravna Rijeka, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

   

  2018 GODINA

   

   • Vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja užeg gradskog jezgra u opštini Gusinje, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja užeg gradskog jezgra u opštini Plav, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja užeg gradskog jezgra u opštini Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji i rekonstrukciji bulevara 13. Jul u Nikšiću, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova gradskim saobraćajnicama u Opštini Bijelo Polje (III faza – centarlne pješačke zone – ul. Slobode), Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji gradskih saobraćajnica u Kolašinu, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane ,Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukciji Nemanjića ulice u Mojkovcu, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na regulaciji rijeke Grnčar, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izvođenju radova na atmosferskoj i fekalnoj kanalizaciji u ulici Lenek Jurišević, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na regulaciji potoka u Petnjici, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji i rekonstrukciji bulevara 13. Jul u Nikšiću – II faza, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova nad asfaltiranjem, sanacijom i probijanjem puteva na prostorima Mjesnih zajednica, Opština Bar, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova nad izvođenjem radova ne rekonstrukciji bazena „Nikša Bućan“ u Kotoru, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji puta Jasikovac – Cmiljača – I faza, Opština Bijelo Polje, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

    

   2019 GODINA

    

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji regionalnog puta Mojkovac – Vragodo – Žarski katun – I faza, opština Mojkovac, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji vodovoda u selima Spinja, Skorać i Gornje Drume u Hotima ,Gradska opština Tuzi,Podgorica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na II faze vodovoda „Krkori“ u Opštinmi Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Gusinje u 2018godini , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na asfaltiranju puteva u opštini Danilovgrad, Investitor Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine danilovgrad, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Rožaje u 2018godini , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukciji objekta fudbalskog stadiona-istočne tribine , Investitor fudbalski savez Crne Gore, nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji parking površina u naselju Pobrđe u Sutomoru , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukciji gradkse saobraćajnice, u opštini Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji primarnog i distributivnog cjevovoda za MZ Gornja Lovnica i izgradnju buster stanice sa potisno – distributivnim cjevovodom za MZ Ćosovica, u opštini Rožaje , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji parking površina u naselju Pobrđe u Sutomoru , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova II faze Nemanjića ulice u Mojkovcu , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

     

    2020 GODINA

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukcji magistralnog puta Bistrica – Manastir Podvrh za potebe Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane ,Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukciji Nemanjića ulice u Mojkovcu, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na regulaciji rijeke Grnčar, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgradnji afaltne baze u Stitarici, Opstina Mojkovac, Investitor: Crnagoraput a.d Podgorica

     

    • Vršenje stručnog nadzora za objekte vodovoda za naselje Dajbabsko brdo I faza, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u dijelu Lovćenske ulice Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u dijelu ulice Vladike Petra I, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u ulici Arhonta Petra, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u naselju Rogami, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u naselju Gornje Liješnji, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u naselju Donje Liješnji, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

     

    2021 GODINA

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u naselju Podstrana u Lješanskoj nahiji, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranji rezervoara u Kažića Glavici, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranji pristupnih puiteva i vodovoda u Lješanskoj nahiji, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na regulaciji korita rijeke Zlorečice, Investitor Uprava Javnih radova

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova nad izvođenjem javne rasvjete stočne pijace u Beranama, Investitor Uprava Javnih radova

     

    • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgradnji saobraćajnice ulice 2 između zone g i zone a i zona AA u DUP-u Ilino Opština Bar, Investitor Opština Bar

     

     

    2022 GODINA

      

     • Vršenje strucnog nadzora u toku izvodjenja radova na sanaciji puta Kruševice Vrbanj Orijen, Opstina Herceg Novi- faza I, Investitor: Uprava javnih radova

      

     • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgradnji Drobiličnog postrojenja u Stitarici, Opstina Mojkovac, Investitor: Crnagoraput a.d Podgorica

      

     • Vršenje stručnog nadzora izgradnje stambeno-poslovnog objekta na atastarskim parcelama broj 4734/1, 4733/1, 4734/2 i 4735 – UP2 KO Novi Bar, Investitor H&J doo

      

     • Vršenje stručnog nadzora izgradnje stambeno-poslovnog objekta na atastarskim parcelama broj 4735, 6439/21, 6439/15 i 4737 – UP3 KO Novi Bar, Investitor H&J doo

      

     • Vršenje strucnog nadzora u toku izvodjenja radova na sanaciji puta Kruševice Vrbanj Orijen, Opstina Herceg Novi- faza II, Investitor: Opština Herceg Novi

      

     • Vršenje strucnog nadzora u toku izvodjenja radova na izvođenju puteva Murino Mašnica, Karadzin brijeg Zorići, Investitor: Uprava za kapitalne projekte