Kontakt

DING d.o.o.

Kancelarija

dr Vukašina Markovića, Podgorica

}

Radno vrijeme

Pon-Sub: 8 – 16h

Email

ding2012@yahoo.com

v

Telefon

067/ 890-534 – Darko Koska -Diplomirani inženjer geodezije
067/ 33 77 05 – Danilo Bašić – Diplomirani inženjer građevine