Reference

Revizija tehničke dokumentacije

2017 godina

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta modernizacije puteva u opštini Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice I faze saobraćajnice u zoni DUP-a „Topolica III“ izmjene i dopune u Baru, Investitor Opština Bar

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnica u zahvatu „Zabjelo-Ljubović“ izmjene i dopune u Podgorici,Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta Kosovske ulice u Gusinju, Investitor Direkcija javnih radova

 

 

2018 godina

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta objekta predškolske ustanove u Šavniku, Investitor JU obrazovni centar Šavnik sa sjedištem u Šavniku

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta održavanja , „Izrada potpornih zidova u Studencima, Dragovoj Luci i Župi“, Investitor Opština Nikšić

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije kluba odbornika – bifea u opštinskoj zgradi Berana, Investitor Opština Berane

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta na izgradnju pristupnog putauz prugu Nikšić – Podgorica KM 37+193,805 – km 38+331,154 putni prelazi Stanković-Kruščica, Investitor Direkcija za Željeznice

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta na izgradnju pristupnog puta uz prugu Nikšić – Podgorica KM 37+193,805 – km 38+331,154 putni prelazi Bjelova Ljutotuk, Investitor Direkcija za Željeznice

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta stambeno dvojnog objekta u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica VI, Kruševac dio“ UP 5 i UP6 blok 18, Investitor COREIT doo Podgorica

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije Cvijetne ulice u Podgorici, Direkcija Javnih radova

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice u Tuzima u zahvatu DUP-a Karabuško polje, Agencija za izgradnju i razvoj podgorice

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta za sanaciju mosta Melještak na magistralnom putu podgorica – Kolašin km 1013+400, Direkcija za saobraćaj

 

 

2019 godina

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta potpornih zidova i stabilizacija kosina na rekonstrukciji puta Vragodo – Vrioci – Žarski katun Faza II, Investitor Uprava javnih radova

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta izmjene i trase puta poslednjih 00mna rekonstrukciji puta Vragodo – Vrioci – Žarski , Investitor Uprava javnih radova

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta izgradnje saobraćajnice u Dobroti na dijelu kat parc 1883/2, 1886/2, 1956 ko Dobrota, Investitor Opština Kotor

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice od Čekića dzamije do mosta na rijeci nVruji, Investitor Uprava javnih radova

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije puta Plav Babino polje Bogićevica u opštini Plav, Investitor Uprava javnih radova

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta interne saobracanjnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10-Kolašin, Investitor Uprava javnih radova

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta pomoćnog fudbalskog terana na Velikom Skiću, investitor Opština Plav

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta regionalnog puta Gusinje-Grebaje u opštini Gusinje, Investitor Uprava javnih radova

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projektarekonstrukcije Borske i trojanske ulice u Gusinju, Investitor Opština Gusinje

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice od Čekića dzamije do mosta na rijeci nVruji, Investitor Uprava javnih radova

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Donja Ržanica Berane, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Jovan Tomašević, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU SEŠ Mirko Vešović, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Njegoš, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Petar Dedović Murino, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Vuk Karadzić Berane, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

 

 

2020 godina

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice od crkve Sv. Dimitrija do sela Nalježići, Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta ulice Grnčarske, Opština Gusinje, Investitor Opština Gusinje

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice u Dobroti od raskrsnice prema bolnici za psihijatriju, Investitor Opština Kotor

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rezervoara i pristupnog puta na Kažića Glavici, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta izgradnje vodovoda za naselje Burum u Doljanima, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice pored školskog centra, Investitor Opština Kotor

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice preko kat parc 2150 KO Dobrota I, Investitor Opština Kotor

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sanacije puta Ravna rijeka Jasikovac Opština bijelo Polje, Investitor Uprava javnih radova

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Milorad Musa Burzan Podgorica, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Kekec Sutomore, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale Gimnazije Slobodan Škerović podgorica, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

 

 

 

2021 godina

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta javne rasvjete na teritoriji opštine Pljevlja, Investitor Opština Pljevlja

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice kod gradskog stadiona sa parkinzima i atmosferskom kanalizacijom, Investitor Opština Gusinje

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta javne rasvjete u dijelu teritorije Polja u sklopu regionalnog puta R4 Mojkovac – Pljevlja, Investitor Opština Mojkovac

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta trotoara uz magistralni put Pljevlja Metaljka, Opština Pljevlja

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonsrukcije klizišta Podvade, Investitor Uprava Za saobraćaj

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta dijela ulice Iva Andrića u zahvatu DUP-a Zagorič 2, Agencija nza izgradnju ni razvoj Podgorice

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sekundarne putne mreže za potrebe buduće gradske autobuske stanice u naselju Igalo,Investitor Opština Herceg Novi

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta potpornih zidova i saobraćajnice u Šišićima, Investitor Opština Kotor

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice do groblja u Stolivu, Investitor Opština Kotor

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na putnom pravcu Podgorica – Mioska , Uprava za saobraćaj

 

 

2022 godina

 

 • Vršenje revizije Glavnog projekta saobracajnice definisane koordinatama tačaka 09 i 031 u zahvatu DUP-a „Titex“ Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

 

 • Vršenje revizije Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Ulice Milosa Obilica na Cvijetnu ulicu, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

 

 • Vršenje revizije glavnog projekta izgradnje zicare Kotor- Lovcen, Investitor: Žicara Kotor-Lovcen doo

 

 • Vršenje revizije Glavnog projekta biciklističkih staza od kružnog toka vodovod do kružnog toka aerodrom Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice