Reference

Projektovanje

9

Izrada projekta izvedenog stanja rekonstrukcije pruge Beograd – Bar dionica Trebaljevo – Kolašin u dužini od 8,5 km

Investitor: Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.
9

Izrada projekta izvedenog stanja rekonstrukcije pruge Beograd – Bar dionica Mijatovo kolo – Mojkovac sa stanicama Mijatvo kolo i Mojkovac u dužini 10 km

Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D

9

Izrada Idejnog rješenja uređenja autobuskih stajališta za međugradski saobraćaj na magistralnom putu M2 na teritoriji opštine Mojkovac do naselja Slijepač most

Investitor Opština Mojkovac

9

Izrada Glavnog projekta "Ulice 2" u zahvatu DUP-a "Čepurci" izmjene i dopune u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Izrada Glavnog projekta djelova saobraćajnica ”Ulica 11”, ”Ulica 12”, ”Ulica 16” i ”Ulica 17” u zoni ”A”, podzona ”A3”, blok ”6”, po DUP-u ”Veliki pijesak” u Baru“,

Investitor Opština Bar

9

Izrada Glavnog projekta saobraćajnice sa parkingom iza objekta br. 9 i 10 u zoni ”E” po DUP-u ”Topolica I – izmjene i dopune” u Baru

Investitor Opština Bar

9

Izrada projekta izvedenog stanja rekonstrukcije pruge Beograd – Bar dionica Mijatovo kolo – Mojkovac sa stanicama Mijatvo kolo i Mojkovac u dužini 10 km

Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D

9

Izrada Glavnog projekta reciklažnog dvorišta na teritoriji Glavnog grada Podgorica – lokacija Tološi

Investitor Ing invest DOO

9

Izrada projekta rekonstrukcije puta Godijevo – Crnča - Radulići, dužine cca 9km

Investitor Opština Bijelo Polje

9

Izrada projekta rekonstrukcije puta Srđevac – Sušica, dužine cca 18km

Investitor Opština Bijelo Polje
9

Izrada projekta rekonstrukcije puta Njeguši – Krstac – Ivanaova korita, dužine cca 10km

Investitor Direkcija za saobraćaj

9

Izrada projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-3 (M-18) Šćepan polje – Nikšić, dionica Jasenovo polje – Vidrovan, dužine cca 5,5km

Investitor Direkcija za saobraćaj

9

Izrada projekta rekonstrukcije magistralnog puta M-7 (M-6) Vilusi – Nikšić, dionica raskrsnica Vilusi – Trubjela dužine cca 19km

Investitor Direkcija za saobraćaj

9

Izrada Idejnog rješenja saobraćajnice D u DUP-u „Kamenovo-Pržno“

Investitor Opština Budva

9

Izrada Glavnog projekta saobraćajnica u zahvatu „Zabjelo-Ljubović“ izmjene i dopune u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Izrada Glavnog projekta za izgradnju i rekonstrukciju ulice „S“ u Risnu

Investitor Opština Kotor

9

Izrada projekta saobraćajnice u Nalježićima

Investitor Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora

9

Izrada projekta saobraćajnice kod ŠC Dobrota

Investitor Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora
9

Izrada Glavnog projekta saobraćajnice I faze saobraćajnice u zoni DUP-a „Topolica III“ izmjene i dopune u Baru

Investitor Opština Bar

9

Izgradnja ulice od Sportske dvorane prema zaobilaznici, opština Rožaje

Investitor Opština Rožaje

9

Izvođački projekat magistralnog puta Petrovići – Vraćenovići dužine cca 3km

Investitor Direkcija za saobraćaj

9

Izrada projekta rekonstrukcije lokalnog puta Rubeža – Miolje polje – Morakovo opština Nikšić, dužine cca 6km

Investitor Opština Nikšić

9

Izrada projekta saobraćajnice od Čekića džamije do mosta na rijeci Vruji

Investitor Opština Gusinje

9

Izrada projekta dijela ulice Iva Andrića u zahvatu DUP-a Zagorič 2 u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Izrada projekta saobraćajnice Ulica Grnčarska Gusinje

Investitor Opština Gusinje

9

Izrada projekta lokanog puta Gusinje – Grebaje dužine cca 6km

Investitor Uprava javnih radova Crne Gore

9

Izrada projekta rekonstrukcije i izgradnje ulice br. 2 i dionice ulice br. 3 po DUP-u Sportska zona Kolašin

Investitor Opština Kolašin

9

Izrada projekta saobraćajnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10 Kolašin 1450-1600

Investitor Uprava javnih radova Crne Gore

9

Izrada projekta rekonstrukcije Kosovske ulice opština Gusinje

Investitor Opština Gusinje

9

Izrada projekta saobraćajnice od Crkve Sv. Dimitrija do sela Nalježići

Investitor Direkcija za uređenja i izgradnju Kotora

9

Izrada Idejnog rješenja saobraćajnice u Stolivu

Investitor Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora
9

Izrada projekta rekonstrukcije puta Ravna rijeka - Jasikovac, dužine cca 5km

Investitor Uprava javnih radova Crne Gore

9

Idejno rješenje saobraćajnice kod Doma kulture u Dobroti

Investitor Investitor Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora
9

Izrada Glavnog projekta regionalnog puta Plav – Bogićevica, dužine cca 18km

Investitor Investitor Uprava javnih radova Crne Gore – u toku
9

Izrada Glavnog projekta ski staza na skijalištu Savin Kuk u dužini od cca 21km

Investitor Uprava javnih radova Crne Gore

9

Izrada Glavnog projekta ski staza uz žičaru Z7 na skijalištu Cmiljača opština Bijelo Polje u dužini od cca 5km

Investitor Uprava javnih radova Crne Gore

9

Izrada projekta pomoćnog fudbalskog terena na Velikom Skiću opština Plav

Investitor Direkcija za izgradnju i investicije Opština Plav
9

Izrada projekta lokalnog puta u Rujištima dionica Štitari – Poljanice opština Berane

Investitor Uprava javnih radova Crne Gore

9

Izrada projekta saobraćajnice u Dobroti

Investitor Four Pillars doo Podgorica

9

Izrada projekta Borske ulice opština Gusinje

Investitor Opština Gusinje

9

Izrada projekta Trojanske ulice opština Gusinje

Investitor Opština Gusinje

9

Izrada Glavnog projekta ski staza uz žičaru Z4 na skijalištu Žarski opština Mojkovac u dužini od cca 10km

Investitor Uprava javnih radova Crne Gore

9

Izrada Glavnog projekta ski staza uz žičaru K8 na skijalištu Kolašin 1600 u dužini od cca 9km

Investitor Uprava javnih radova Crne Gore

9

Izrada projekta saobraćajnica u krugu HE Perućica

Investitor EPCG

9

Izrada Glavnog projekta domaćinstava Vukadinović, opština Mojkovac

9

Izrada projekta sportskih terena (košarka, odbojka, fudbal, rukomet)